Покрај самиот кеј, веднаш до Факултетот за туризам и угостителство се наоѓа Општинското угостителско туристичко училиште "Ванчо Питошески". Училиштето има добро уреден ентериер и екстериер и добри услови за работа. Наставата е современа, по нови наставни програми и методи.

Во училиштето се работи на многу проекти и секции:
• црвен крст
• екологија
• борба против сидата
• драмска секција

Училиштето располага со стручно опремени кабинети по теоретска и практична настава по:
• информатика
• рецепција
• послужување
• готварствоАдреса: "Кеј Маршал Тито" бр. 101, 6000 Охрид

Телефон : +389 264 421,
                       046/264 374

Факс: +389 260-341